Category Archives: MTB-MLE

Tunog ng mga Sasakyan Flashcards

By | September 6, 2023

Alamin ang mga tunog nga iba’t-ibang uri ng sasakyan. Kabilang sa mga flashcards na ito ay ang tunong ng kotse, ambulansya, tren, eroplano, motorsiklo, at barko. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and… Read More »

Tunog ng mga Bagay Flashcards

By | September 3, 2023

Ano-ano ang mga tunog na nalilikha ng mga bagay sa paligid. Ano ang tunog ng pito? orasan? martilyo? dram? at iba pa? Alamin gamit ang mga sumusunod na flashcards. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help… Read More »

Tunog o Huni ng mga Hayop Flashcards

By | September 2, 2023

Iba’t Ibang Tunog o Huni ng Mga Hayop.May iba’t ibang tunog na maririnig sa ating paligid. Ang mga hayop ay mayroon ding natatanging tunog. Ano ang tunog na nalilikha ng baboy, bibe, kambing, aso at palaka? Ating alamin ang iba’t-ibang tunog na nalilikha ng mga hayop gamit ang mga Flashcards o Picture Cards sa ibaba.  Fun Teacher Files is a… Read More »