Tag Archives: Araling Panlipunan

Mahahalagang Impormasyon Tungkol sa Sarili

By | September 2, 2023

Mahahalagang Impormasyon Tungkol sa Sarili. Ito ay mga impormasyong dapat mong malaman tungkol sa iyong sarili. Ang mga ito ay ay iyong pangalan, tirahan, edad at kaarawan. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents… Read More »

Bumubuo sa Komunidad

By | November 3, 2022

Ano-ano ang mga bumubuo sa komunidad? Ang mga ito ay ang tahanan, paaralan, pook-libangan, palaruan, ospital, simbahan, istasyon ng pulis at barangay hall. Kilalanin ang mga ito gamit ang mga sumusunod na flashcards. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable… Read More »