Category Archives: Filipino Reading Passages

Reading Materials in Filipino about Family

By | March 27, 2023

Magsanay sa pagbasa gamit ang mga sumusunod na mga babasahin ukol sa mga kasapi o miyembro ng pamilya. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around the world in learning and… Read More »

Reading Materials in Filipino Set 6

By | March 26, 2023

Practice reading in the Filipino Language using the following set of easy Reading Materials. Stories in this set are: Lola, Alaga, Kabayo, Pista ng Bayan, Si Maring, at Tumbang Preso. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can… Read More »

Filipino Reading Materials with Comprehension Questions Set 2

By | March 22, 2023

Check out this set of Filipino Reading Materials with Comprehension Questions. This set of materials aim to practice both decoding and understanding written text by answering the comprehension questions that follow. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources… Read More »

Filipino Reading Materials with Comprehension Questions Set 1

By | March 21, 2023

Check out this set of Filipino Reading Materials with Comprehension Questions. This set of materials aim to practice both decoding and understanding written text by answering the comprehension questions that follow. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources… Read More »

Filipino Reading Materials – Panlinis ng Katawan

By | March 11, 2023

Magsanay sa pagbasa gamit ang mga sumusunod na mga babasahin ukol sa mga iba’t-ibang kagamitang panlinis ng katawan. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around the world in learning and… Read More »

Filipino Reading Passages Set 5

By | March 9, 2023

Practice reading in the Filipino Language using the following set of easy Reading Materials. Stories in this set are: Daga ni Dindo, Yoyo ni Yohan, Lobo ni Loren, Palaka sa Sapa, and Kaarawan. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable… Read More »

Bahagi ng Paaralan

By | February 21, 2023

Ang paaralan ay maituturing nating pangalawang tahanan. Mahalaga na kilalanin natin ang mga iba’t-ibang bahagi nito gamit ang mga sumusunod na flashcards. Kabilang sa mga flashcards na ito ay ang mga sumusunod na bahagi: silid-aralan, silid-aklatan, klinika, kantina, tanggapan ng punong-guro, palaruan at palikuran. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with… Read More »

Filipino Reading Passages about Jobs

By | January 11, 2023

Magsanay sa pagbasa sa wikang Filipino gamit ang mga babasahing Tagalog tungkol sa iba’t-ibang taong naghanapbuhay sa isang komunidad. Kabilang dito ang doktor, guro, nars, magsasaka, mangingisda, pulis, dentista at bumbero.  Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources… Read More »

Filipino Reading Passages about School

By | January 5, 2023

Practice reading with these Filipino Reading Passages about things or people that can be found in  school. These reading passages can be useful for remedial instruction or can be posted in your classroom walls. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and… Read More »

Filipino Reading Passages with Comprehension Questions Set 1

By | December 22, 2022

FREE Filipino Reading Passages with Comprehension Questions. Practice reading with these Filipino Reading Materials  with Comprehension Questions. These can be useful for remedial instruction in helping kids understand the passages they read. Passages include: Aklat, Bag na Abaka, Maya, Saging, Si Tatay & Napagod Sila. Check out the printable and downloadable PDF Copy below. Fun Teacher… Read More »