Category Archives: Filipino Reading Passages

Filipino Reading Passages: Puno at Halaman

By | September 24, 2022

FREE Filipino Reading Passages: Puno at Halaman Magsanay sa pagbasa sa wikang Filipino gamit ang mga babasahing Tagalog. Narito ang mga babasahing Tagalog tungkol sa mga puno at halaman. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help… Read More »

Filipino Reading Passages: Mga Tulang Pambata

By | September 24, 2022

FREE Filipino Reading Passages: Mga Tulang Pambata Magsanay sa pagbasa sa wikang Filipino gamit ang mga babasahing Tagalog. Narito ang anim na tulang pambata na maaaring gamitin. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents… Read More »

Filipino Reading Passages: Miyembro ng Pamilya

By | September 17, 2022

FREE Filipino Reading Passages: Miyembro ng Pamilya Magsanay sa pagbasa sa wikang Filipino gamit ang mga babasahing Tagalog tungkol sa mga miyembro ng pamilya. Kabilang dito ang ama, ina ate, kuya at bunso.  Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable… Read More »

Filipino Reading Passages

By | September 11, 2022

FREE Reading Passages in Filipino Practice reading in the Filipino Language using the following set of Filipino Reading Materials. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can hep learners, parents and teachers all around the world in learning… Read More »