Filipino Reading Materials with Comprehension Questions Set 5

By | February 21, 2024

Check out this set of Filipino Reading Materials with Comprehension Questions. This set of materials aim to practice both decoding and understanding written text by answering the comprehension questions that follow. Stories include: Simbahan, Paaralan, Parke, Ospital, Palengke, at Palaruan. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve… Read More »

Easy Reading Passages about Colors Set 3

By | February 18, 2024

Practice reading in English using these easy reading passages about the colors and sizes. These reading passages include short passages about egg, bag, mouse, mango, car, hat, their colors and sizes. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources… Read More »

Filipino Reading Materials with Comprehension Questions Set 4

By | February 16, 2024

Check out this set of Filipino Reading Materials with Comprehension Questions. This set of materials aim to practice both decoding and understanding written text by answering the comprehension questions that follow. Stories include: Aso ni Lito, Kabayo ni Yayo, Pusa ni Pepito, Manok ni Tom, Ibon, at Isda ni Iska. Fun Teacher Files is a website that… Read More »

Pang-uri Flashcards Set 1

By | February 11, 2024

Ano ang Pang-uri? Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa pangngalan o panghalip. Ito ay maaring bilang, kulay, hugis, lasa, haba, katangian, damdamin o hitsura. Narito ang mga pangungusap na may pang-uri o salitang naglalarawan. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE… Read More »

Araling Panlipunan Pangarap Quiz

By | February 4, 2024

Ang pangarap ay nais mong gawin, matupad, o makamit sa iyong paglaki. Sagutin ang sumusunod na pagsusulit tungkol sa iyong pangarap. Panuto: Basahin at bilugan ang letra ng tamang sagot. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can… Read More »

Mental Math Two Digit Addition Worksheet

By | February 4, 2024

Add numbers mentally using this Mental Math Two Digit Addition Worksheet. Directions: Find the Sum. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around the world in learning and teaching pre-school and… Read More »

CVC Worksheets Set 1

By | February 4, 2024

CVC words are words made up of a consonant, vowel, then consonant. Example of words with CVC patterns are cat, bat, mat, ten, hen, dig, wig, cop, top, hut and nut. Direction: Encircle the correct name for each picture. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy.… Read More »

English Reading Passages with Comprehension Questions Set 3

By | January 28, 2024

Practice reading in English using these easy reading passages followed by comprehension questions. These reading passages include short passages entitled Ned’s Pet, Pet Hen, Kitty, Jim’s Toy, Pam’s Kite, and Ram’s Map. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational… Read More »

Filipino Reading Materials with Comprehension Questions Set 3

By | January 19, 2024

Check out this set of Filipino Reading Materials with Comprehension Questions. This set of materials aim to practice both decoding and understanding written text by answering the comprehension questions that follow. Stories include: Sa Pamilihan, Kalabasa, Bakasyon, Bahay ni Rita, Sorbetes ni Tess, at Kaarawan ni Inay, Fun Teacher Files is a website that provides both learners… Read More »

English Reading Passages with Comprehension Questions Set 2

By | January 16, 2024

Practice reading in English using these easy reading passages followed by comprehension questions. These reading passages include short passages about people’s personal information, hobbies and favorites. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and… Read More »