10 Fire Prevention Tips

By | March 30, 2023

Buwan ng Marso ang Fire Prevention Month dito sa Pilipinas dahil ito ang buwan na kung saan pinakamarami ang naitatalang sunog sa buong taon. Upang makaiwas sa ganitong sakuna narito ang 10 Fire Prevention Tips o 10 Paraan Upang Makaiwas sa Sunog. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials… Read More »

Reading Passages about Plants Set 1

By | March 28, 2023

Practice reading in English using these short reading passages about one’s favorites. These reading passages include: Favorite Book, Favorite Food, Favorite Sport, Favorite Animal, and Favorite Drink. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents… Read More »

Reading Materials in Filipino about Family

By | March 27, 2023

Magsanay sa pagbasa gamit ang mga sumusunod na mga babasahin ukol sa mga kasapi o miyembro ng pamilya. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around the world in learning and… Read More »

Reading Materials in Filipino about Fruits and Vegetables

By | March 26, 2023

Magsanay sa pagbasa gamit ang mga sumusunod na mga babasahin ukol sa mga prutas at gulay. Kabilang sa mga babasahing ito ay ang mga kuwento tungkol sa: Kamatis, Saging, Kalabasa, Talong, Mansanas, at Mangga. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and… Read More »

Reading Materials in Filipino Set 6

By | March 26, 2023

Practice reading in the Filipino Language using the following set of easy Reading Materials. Stories in this set are: Lola, Alaga, Kabayo, Pista ng Bayan, Si Maring, at Tumbang Preso. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can… Read More »

Reading Materials with Comprehension Question Set 2

By | March 25, 2023

These FREE Reading Passages help kids develop reading fluency and ability to comprehend written texts. Words used in this set of reading passages are easy high frequency words for grade schoolers. Downloadable PDF Copy is available below. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy.… Read More »

Filipino Reading Materials with Comprehension Questions Set 2

By | March 22, 2023

Check out this set of Filipino Reading Materials with Comprehension Questions. This set of materials aim to practice both decoding and understanding written text by answering the comprehension questions that follow. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources… Read More »

Filipino Reading Materials with Comprehension Questions Set 1

By | March 21, 2023

Check out this set of Filipino Reading Materials with Comprehension Questions. This set of materials aim to practice both decoding and understanding written text by answering the comprehension questions that follow. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources… Read More »

Filipino Reading Materials – Panlinis ng Katawan

By | March 11, 2023

Magsanay sa pagbasa gamit ang mga sumusunod na mga babasahin ukol sa mga iba’t-ibang kagamitang panlinis ng katawan. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around the world in learning and… Read More »