Category Archives: Filipino Materials

Unahang Letra Patinig Worksheet Set 1

By | September 23, 2023

Magsanay sa mga patinig A, E, I, O, U gamit ang sumusunod na gawain. Isulat ang unahang letra ng mga sumusunod na larawan. Isulat ang sagot sa patlang. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners,… Read More »

Kasarian ng Pangngalan

By | April 3, 2023

Ang pangngalan ay may apat na kasarian. Ito ay ang panlalaki, pambabae, di-tiyak, at walang kasarian.Halimbawa:1. Panlalaki – lolo, ama, hari2. Pambabae – dalaga, ina, doktora3. Di-tiyak – pulis, bata, kaklase4. Walang Kasarian – upuan, tasa, payong Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy.… Read More »

Panghalip Pamatlig: Ito,Iyan at Iyon

By | April 1, 2023

Ang mga salitang ito, iyan at iyon ay ginagamit na pamalit o panghalili sa mga bagay na itinuturo. Ang mga ito ay tinatawag na Panghalip Pamatlig. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and… Read More »

Reading Materials in Filipino about Fruits and Vegetables

By | March 26, 2023

Magsanay sa pagbasa gamit ang mga sumusunod na mga babasahin ukol sa mga prutas at gulay. Kabilang sa mga babasahing ito ay ang mga kuwento tungkol sa: Kamatis, Saging, Kalabasa, Talong, Mansanas, at Mangga. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and… Read More »

Filipino Reading Materials with Comprehension Questions Set 2

By | March 22, 2023

Check out this set of Filipino Reading Materials with Comprehension Questions. This set of materials aim to practice both decoding and understanding written text by answering the comprehension questions that follow. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources… Read More »

Dalawang Uri ng Pantukoy

By | October 31, 2022

Ang Pantukoy ay ang katagang ginamit sa pagpapakilala sa pangngalan. Ito ay tinatawag na Article sa wikang Ingles. Dalawang Uri ng Pantukoy1. Pantukoy na Pambalana – tumutukoy sa mga pangngalang pambalanaIto ay ang mga salitang “ang” at “ang mga.”2. Pantukoy na Pantangi – tumutukoy sa mga pangngalang pantangi tulad ng mga salitang si, sina, ni, nina,… Read More »

Filipino Reading Passages Set 3

By | October 18, 2022

FREE Reading Passages in Filipino. Practice reading in the Filipino Language using the following set of Reading Materials. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can hep learners, parents and teachers all around the world in learning and… Read More »

Masustansiya at Di-masustansiyang Pagkain Flashcards

By | September 3, 2022

FREE Flashcards: Masustansiya at Di-masustansiyang Pagkain Alamin ang mga pagkaing masustansiya o nagbibigay lusog sa katawan at mga pagkaing hindi masustansiya gamit ang mga sumusunod na picture flashcards na ito. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can… Read More »

Iba’t-ibang Kakayahan Flashcards

By | September 2, 2022

FREE Flashcards: Kakayahan o talento Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around the world in learning and teaching pre-school and grade school concepts. Images used are from free sources. Posters,… Read More »