Category Archives: Filipino Materials

Dalawang Uri ng Pantukoy

By | October 31, 2022

Ang Pantukoy ay ang katagang ginamit sa pagpapakilala sa pangngalan. Ito ay tinatawag na Article sa wikang Ingles. Dalawang Uri ng Pantukoy1. Pantukoy na Pambalana – tumutukoy sa mga pangngalang pambalanaIto ay ang mga salitang “ang” at “ang mga.”2. Pantukoy na Pantangi – tumutukoy sa mga pangngalang pantangi tulad ng mga salitang si, sina, ni, nina,… Read More »

Filipino Reading Passages Set 3

By | October 18, 2022

FREE Reading Passages in Filipino. Practice reading in the Filipino Language using the following set of Reading Materials. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can hep learners, parents and teachers all around the world in learning and… Read More »

Masustansiya at Di-masustansiyang Pagkain Flashcards

By | September 3, 2022

FREE Flashcards: Masustansiya at Di-masustansiyang Pagkain Alamin ang mga pagkaing masustansiya o nagbibigay lusog sa katawan at mga pagkaing hindi masustansiya gamit ang mga sumusunod na picture flashcards na ito. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can… Read More »

Iba’t-ibang Kakayahan Flashcards

By | September 2, 2022

FREE Flashcards: Kakayahan o talento Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around the world in learning and teaching pre-school and grade school concepts. Images used are from free sources. Posters,… Read More »