Category Archives: Filipino Flashcards

Iba’t-ibang Uri ng Sasakyan Flashcards

By | September 12, 2022

FREE Flashcards: Iba’t-ibang Uri ng Sasakyan. Ating alamin ang iba’t-ibang uri ng sasakyan gamit ang mga sumusunod na flashcards. Kabilang sa mga ito ay ang kotse, dyip, eroplano, barko, motorsiklo at marami pang iba. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and… Read More »

Kagamitan sa Paglilinis ng Katawan Flashcards

By | September 8, 2022

FREE Flashcards: Kagamitan sa Paglilinis ng Katawan Ating alamin ang mga iba’t-ibang kagamitan sa paglilinis ng katawan. Kabilang sa mga flashcards na ito ay ang sabon, shampoo, sepilyo, toothpaste, tuwalya, bimpo, nail cutter, suklay at tubig. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These… Read More »

Salitang Magkasingtunog Flashcards

By | September 7, 2022

FREE Flashcards: Salitang Magkasingtunog. Alamin ang mga pares ng mga salitang magkasingtunog gamit ang mga sumusunod na flashcards. Halimbawa ay ang mga salitang dahon at kahon, ipis at lapis, bola at lola at marami pang iba. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These… Read More »

Bahagi ng Katawan Flashcards

By | September 4, 2022

FREE Flashcards: Bahagi ng Katawan. Alamin ang mga iba’t-ibang bahagi ng katawan gamit ang mga sumusunod na flashcards. Sa mga sumusunod na flashcards ay makikita ang mga larawan at ngalan ng mga bahagi ng katawan. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE… Read More »