Category Archives: Filipino Flashcards

Salitang Magkasingkahulugan Flashcards

By | January 10, 2023

Ang mga salitang magkasingkahulugan o magkatugma ay mga salitang pareho ang kahulugan o ibig sabihin.Halimbawa ng mga Salitang Magkasingkahulugan: 1. tama at wasto2. dala at bitbit3. tuwa at galak4. mabango at mahalimuyak5. tirahan – tahananAng mga sumusunod ay mga flashcard na nagpapakita ng mga pares ng salitang magkasingkahulugan. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational… Read More »

Mga Salitang Magkasalungat Flashcards

By | January 4, 2023

Ang mga salitang magkasalungat ay mga salita  na magkaiba ang kahulugan o kabaligtaran ang ibig sabihin.  Mga Halimbawa ng Salitang Magkasalungat:1. mababaw at malalim2. mahaba at maikli3. maputi at maitim4. masaya at malungkot5. mainit at malamigAng mga sumusunod ay mga plaskard na nagpapakita ng mga salitang magkasalungat. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers… Read More »

Tagalog Tongue Twister Flashcards

By | December 26, 2022

Maaliw at maglibang gamit ang mga sumusunod na Tongue Twisters. Narito ang ilan lamang sa mga popular na Tongue Twister sa wikang Filipino. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around… Read More »

Mga Salitang Gamitin

By | December 22, 2022

Ito ay mga salitang madalas gamitin sa pakikipagtalastasan at madalas din mabasa sa mga libro o sulatin. Halimbawa ng mga salitang gamitin ay ang mga salitang ang, mga, ng, nang, sa, din, ito, iyan at iyon. Alamin ang ilan pang mga salitang gamitin gamit ang mga sumusunod na plaskard. Fun Teacher Files is a website that provides… Read More »

Magagalang na Pananalita Flashcards

By | October 31, 2022

Mahalaga ang pang paggamit ng mga magagalang na pananalita lalo na sa pakikipag-usap sa mga nakatatanda. Ilan sa mga halimbawa ng mga magagalang na salitang ating maaaring gamitin ay ang po at opo, mga salitang nagpapahayag ng pakiusap, mga salitang ginagamit sa pagbati tulad ng magandang umaga at iba pa tulad ng salamat at walang… Read More »

Daglat Flashcards

By | October 19, 2022

FREE Daglat Flashcards. Ang pagdadaglat ay isang paraan ng pagpapaikli ng salita.Halimbawa:Pangulo – Pang.Ginoo    – G.Ginang  – Gng.Binibini – Bb.Ang mga sumusunod na flashcards ay nagpapakita ng mga salitang dinaglat. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources… Read More »

Kambal Katinig Flashcards

By | October 9, 2022

FREE Kambal Katinig Flashcards. Ang kambal katinig ay dalawang magkasunod na katinig sa isang pantig. Ang mga salitang may kambal katinig ay mayroong KKP pattern o Katinig-Katinig-Patinig Pattern sa isang pantig. Ang mga halimbawa ng kambal katinig ay grasa, plato, preno, kwento at marami pang iba. Ang mga sumusunod ay flashcards ng mga salitang nagsisimula sa kambal katinig br-,… Read More »

Iba’t-ibang Uri ng Sasakyan Flashcards

By | September 12, 2022

FREE Flashcards: Iba’t-ibang Uri ng Sasakyan. Ating alamin ang iba’t-ibang uri ng sasakyan gamit ang mga sumusunod na flashcards. Kabilang sa mga ito ay ang kotse, dyip, eroplano, barko, motorsiklo at marami pang iba. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and… Read More »

Kagamitan sa Paglilinis ng Katawan Flashcards

By | September 8, 2022

FREE Flashcards: Kagamitan sa Paglilinis ng Katawan Ating alamin ang mga iba’t-ibang kagamitan sa paglilinis ng katawan. Kabilang sa mga flashcards na ito ay ang sabon, shampoo, sepilyo, toothpaste, tuwalya, bimpo, nail cutter, suklay at tubig. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These… Read More »

Salitang Magkasingtunog Flashcards

By | September 7, 2022

FREE Flashcards: Salitang Magkasingtunog. Alamin ang mga pares ng mga salitang magkasingtunog gamit ang mga sumusunod na flashcards. Halimbawa ay ang mga salitang dahon at kahon, ipis at lapis, bola at lola at marami pang iba. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These… Read More »