Category Archives: Filipino Worksheets

Pang-uri Worksheet 2

By | May 10, 2024

Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa pangngalan o panghalip. Ito ay maaring bilang, kulay, hugis, lasa, haba, katangian, damdamin o hitsura. Panuto: Sumulat ng pang-uri para sa mga sumusunod na mga larawan. Fun Teacher Files offers FREE and downloadable educational resources which can help learners, parents and teachers all around the world in learning and teaching… Read More »

Wastong Pagsulat ng Pangungusap Worksheet 1

By | May 7, 2024

Panuto: Isulat nang wasto ang mga sumusunod na pangungusap gamit ang wastong bantas, malaki at maliit na letra. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around the world in learning and… Read More »

Tambalang Salita Worksheet 1

By | April 10, 2024

Ang Tambalang Salita ay dalawang salitang pinagsama upang makabuo ng panibagong salita. Halimbawa ng mga tambalang salita ay ang mga sumusunod: balat-sibuyas, patay-gutom, dalagang bukid at dugong bughaw. Sagutin ang sumusunod na pagsasanay ukol sa mga tambalang salita. Panuto: Pagtambalin ang mga pares ng tambalang salita sa Hanay A at Hanay B. Fun Teacher Files offers FREE and downloadable… Read More »

Pang-uri Worksheet 1

By | April 8, 2024

Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa pangngalan o panghalip. Ito ay maaring bilang, kulay, hugis, lasa, haba, katangian, damdamin o hitsura. Panuto: Basahin ang mga pangungusap. Bilugan ang pang-uri. Fun Teacher Files offers FREE and downloadable educational resources which can help learners, parents and teachers all around the world in learning and teaching pre-school and grade… Read More »

Unahang Pantig Worksheet 1

By | December 25, 2023

Magsanay sa pagtukoy ng unahang pantig ng mga salita.Panuto: Isulat ang unahang pantig ng mga sumusunod nalarawan. Isulat ang sagot sa patlang. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around the… Read More »

Unahang Letra Katinig Worksheet 1

By | September 25, 2023

Magsanay sa pagtukoy ng unahang letra o unahang tunog ng mga salita gamit and sumusunod na gawain. Panuto: Isulat ang unahang letra ng mga sumusunod nalarawan. Isulat ang sagot sa patlang. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources… Read More »

Pangngalan Worksheets Set 1

By | September 13, 2023

Ang Pangngalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Magsanay sa pagtukoy ng mga sumusunod na pangngalan gamit ang mga sumusunod na pagsasanay. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents… Read More »

Salitang Magkasingtunog Worksheets Set 1

By | January 22, 2023

Panuto: Pagtambalin ang mga salitang magkasintunog sa Hanay A at Hanay B. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can hep learners, parents and teachers all around the world in learning and teaching pre-school and grade school concepts.… Read More »

Letrang Rr Worksheets Set 1

By | January 22, 2023

Letrang Rr.Panuto: Isulat ang wastong ngalan ng mga sumusunod na larawan na nagsisimula sa letrang Rr. Pumili sa kahon at isulat sa patlang. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around… Read More »