Sanhi at Bunga Flashcards

By | May 10, 2023

Ano ang sanhi at bunga?
Ang sanhi ay ang pinagmulan o ang dahilan ng isang pangyayari.
Ang bunga ay ang kinalabasan, resulta o epekto ng isang pangyayari.
Ang mga sumusunod ay flashcards na nagpapakita ng sanhi at bunga.

Halimbawa:
1. Umulan nang malakas kagabi. Bumaha sa aming barangay.
Sanhi: Umulan nang malakas.
Bunga: Bumaha sa aming barangay.
2. Nag-aral nang mabuti si Mica para sa pagsusulit kaya mataas ang nakuha niyang marka.
Sanhi: Nag-aral nang mabuti.
Bunga: Mataas ang nakuha niyang marka.

Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around the world in learning and teaching pre-school and grade school concepts. Images used are from free sources. Posters, flashcards, reading materials and worksheets are great for blended learning (online class, classroom-based and homeschooling). However, these educational materials are NOT for COMMERCIAL USE. Thank you for visiting this website. Happy Teaching and Learning from Fun Teacher Files!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *