Category Archives: MAPEH Art

Iba’t-ibang Linya Flashcards

By | September 5, 2023

Ating alamin ang iba’t-ibang linya sa wikang Filipino. Iba’t-ibang LinyaPatayo (Vertical Line), Pahiga (Horizontal Line), Pahilis  (Diagonal Line), Pasigsag (Zigzag), Pakurba (Curved Line) Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around the world… Read More »

Iba’t-ibang Kulay Worksheets Set 1

By | January 22, 2023

Kilalanin ang iba’t-ibang kulay gamit ang mga sumusunod na pagsasanay.Panuto: Kulayan ayon sa kulay na nakasulat sa bawat kahon. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around the world in learning… Read More »