Category Archives: Values Education

Kaayusan at Kapayapaan sa Tahanan Worksheet

By | April 8, 2024

Paano mapapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa tahanan? Ating alamin sa pamamagitan ng pagsagot sa sumusunod na gawainPanuto: Isulat ang Tama kung ang mga sumusunod ay nagdudulot ng kapayapaan at kaayusan sa tahanan at Mali naman kung hindi. Fun Teacher Files offers FREE and downloadable educational resources which can help learners, parents and teachers all around the… Read More »