Reading Passages about Animals Set 2

By | November 30, 2022

Enhance reading skill through these set of FREE English Reading Passages for kids. These set of reading materials includes passages with images, basic sight words and high frequency words. Feel free to download and use A4 paper size for printing. Topic in this set of reading passages are animals. Fun Teacher Files is a website that provides… Read More »

Uri ng Pamilya Flashcards

By | November 21, 2022

Kilalanin ang iba’t-ibang uri ng pamilya gamit ang mga sumusunod na mga flashcard. Kabilang sa mga flashcard na ito ay ang mga sumusunod na uri ng pamilya: nuclear family, extended family at single parent family. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE… Read More »

Miyembro ng Pamilya

By | November 20, 2022

Kilalanin ang mga miyembro o kasapi ng pamilya gamit ang mga sumusunod na mga flashcard. Ang mga kasapi ng pamilya sa mga flashcard na ito ay ang ama, ina, ate, kuya at bunso. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable… Read More »

Members of the Family Flashcards

By | November 20, 2022

Teach kids the members of the family through the following flashcards. In this set of flashcards, members of the family include father, mother, brother and sister. Get all flashcards for free. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources… Read More »

Iba’t-ibang Hugis Flashcards

By | November 5, 2022

May iba’t-ibang hugis na makikita sa ating paligid. Ating alamin ang iba’t-ibang hugis gamit ang mga sumusunod na mga flashcards magpapakita ng hugis bilog, tatsulok, parisukat, parihaba, bilohaba, bituin, puso at dyamante. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational… Read More »

Bumubuo sa Komunidad

By | November 3, 2022

Ano-ano ang mga bumubuo sa komunidad? Ang mga ito ay ang tahanan, paaralan, pook-libangan, palaruan, ospital, simbahan, istasyon ng pulis at barangay hall. Kilalanin ang mga ito gamit ang mga sumusunod na flashcards. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable… Read More »

Verb Flashcards

By | November 2, 2022

A verb is a “doing” word. A verb can express:A physical action (e.g., to swim, to write, to climb).A mental action (e.g., to think, to guess, to consider).A state of being (e.g., to be, to exist, to appear)Here are some basic verbs or action word flashcards you can use in your ESL or English class.  Fun Teacher Files is… Read More »

Skip Counting by 10’s Flashcards

By | October 31, 2022

Skip counting by 10’s is counting by 10’s. Skip counting really helps with addition, subtraction, multiplication and division. It is also used in counting a lot of things like counting items in groups of ten. Here are some flashcards you can use in learning skip counting by 10s. Fun Teacher Files is a website that provides both… Read More »

Magagalang na Pananalita Flashcards

By | October 31, 2022

Mahalaga ang pang paggamit ng mga magagalang na pananalita lalo na sa pakikipag-usap sa mga nakatatanda. Ilan sa mga halimbawa ng mga magagalang na salitang ating maaaring gamitin ay ang po at opo, mga salitang nagpapahayag ng pakiusap, mga salitang ginagamit sa pagbati tulad ng magandang umaga at iba pa tulad ng salamat at walang… Read More »

Dalawang Uri ng Pantukoy

By | October 31, 2022

Ang Pantukoy ay ang katagang ginamit sa pagpapakilala sa pangngalan. Ito ay tinatawag na Article sa wikang Ingles. Dalawang Uri ng Pantukoy1. Pantukoy na Pambalana – tumutukoy sa mga pangngalang pambalanaIto ay ang mga salitang “ang” at “ang mga.”2. Pantukoy na Pantangi – tumutukoy sa mga pangngalang pantangi tulad ng mga salitang si, sina, ni, nina,… Read More »