Iba’t-ibang Uri ng Sasakyan Flashcards

By | September 12, 2022

FREE Flashcards: Iba’t-ibang Uri ng Sasakyan. Ating alamin ang iba’t-ibang uri ng sasakyan gamit ang mga sumusunod na flashcards. Kabilang sa mga ito ay ang kotse, dyip, eroplano, barko, motorsiklo at marami pang iba. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and… Read More »

Filipino Reading Passages

By | September 11, 2022

FREE Reading Passages in Filipino Practice reading in the Filipino Language using the following set of Filipino Reading Materials. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can hep learners, parents and teachers all around the world in learning… Read More »

Kagamitan sa Paglilinis ng Katawan Flashcards

By | September 8, 2022

FREE Flashcards: Kagamitan sa Paglilinis ng Katawan Ating alamin ang mga iba’t-ibang kagamitan sa paglilinis ng katawan. Kabilang sa mga flashcards na ito ay ang sabon, shampoo, sepilyo, toothpaste, tuwalya, bimpo, nail cutter, suklay at tubig. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These… Read More »

Salitang Magkasingtunog Flashcards

By | September 7, 2022

FREE Flashcards: Salitang Magkasingtunog. Alamin ang mga pares ng mga salitang magkasingtunog gamit ang mga sumusunod na flashcards. Halimbawa ay ang mga salitang dahon at kahon, ipis at lapis, bola at lola at marami pang iba. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These… Read More »

Parts of the Body Flashcards

By | September 4, 2022

FREE Flashcards: Parts of the Body. Get to know the different parts of the body through this set of parts of the body flashcards. Included in this set of flashcards are ears, nose, eyes, lips, eyebrows, shoulders, foot, knee, hair, hand, tongue, teeth, belly, neck, chin and fingers. Fun Teacher Files is a website that provides both… Read More »

Bahagi ng Katawan Flashcards

By | September 4, 2022

FREE Flashcards: Bahagi ng Katawan. Alamin ang mga iba’t-ibang bahagi ng katawan gamit ang mga sumusunod na flashcards. Sa mga sumusunod na flashcards ay makikita ang mga larawan at ngalan ng mga bahagi ng katawan. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE… Read More »

Masustansiya at Di-masustansiyang Pagkain Flashcards

By | September 3, 2022

FREE Flashcards: Masustansiya at Di-masustansiyang Pagkain Alamin ang mga pagkaing masustansiya o nagbibigay lusog sa katawan at mga pagkaing hindi masustansiya gamit ang mga sumusunod na picture flashcards na ito. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can… Read More »

Iba’t-ibang Hugis Flashcards

By | September 2, 2022

FREE Flashcards: Iba’t-ibang Hugis Alamin ang iba’t-ibang hugis gamit ang mga sumusunod na flashcards. Kasama sa mga flashcards na ito ang hugis bilog, tatsulok, parisukat, parihaba, bilohaba, puso, dyamante at bituin. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources… Read More »

Iba’t-ibang Kakayahan Flashcards

By | September 2, 2022

FREE Flashcards: Kakayahan o talento Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around the world in learning and teaching pre-school and grade school concepts. Images used are from free sources. Posters,… Read More »

Farm Animals Flashcards

By | September 2, 2022

FREE Farm Animals Flashcards. Get to know the different farm animals through this set of farm animals flashcards. Included in this set of flashcards are pig, goat, duck, chicken, horse, sheep, turkey, donkey, and rabbit. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE… Read More »