Magagalang na Pananalita Flashcards

By | October 31, 2022

Mahalaga ang pang paggamit ng mga magagalang na pananalita lalo na sa pakikipag-usap sa mga nakatatanda. Ilan sa mga halimbawa ng mga magagalang na salitang ating maaaring gamitin ay ang po at opo, mga salitang nagpapahayag ng pakiusap, mga salitang ginagamit sa pagbati tulad ng magandang umaga at iba pa tulad ng salamat at walang anuman. Kilalanin ang mga magagalang na pananalita gamit ang mga sumusunod na mga flashcard.

Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents and teachers all around the world in learning and teaching pre-school and grade school concepts. Images used are from free sources. However, these educational materials are NOT for COMMERCIAL USE but only for EDUCATIONAL PURPOSE. Thank you for visiting this website. Happy Teaching and Learning from Fun Teacher Files

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *