Category Archives: Values Education Worksheets

Mga Gawaing Pangkalusugan Worksheet

By | April 8, 2024

Mahalaga ang mga gawaing pangkalusugan upang mapanatiling malusog at malakas ang ating katawan. Nakakatulong din ito upang makaiwas sa iba’t-ibang klase ng sakit. Ilan sa mga gawain pangkalusugan ay ang mga gawaing pangkalinisan ng katawan, pagkain ng masusustansiyang pagkain, at pagkakaroon ng sapat na tulog. Sagutin ang sumusunod na gawain ukol sa mga gawaing pangkalusugan.Panuto:… Read More »

Kaayusan at Kapayapaan sa Tahanan Worksheet

By | April 8, 2024

Paano mapapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa tahanan? Ating alamin sa pamamagitan ng pagsagot sa sumusunod na gawainPanuto: Isulat ang Tama kung ang mga sumusunod ay nagdudulot ng kapayapaan at kaayusan sa tahanan at Mali naman kung hindi. Fun Teacher Files offers FREE and downloadable educational resources which can help learners, parents and teachers all around the… Read More »