Category Archives: Araling Panlipunan

Bahagi ng Paaralan

By | February 21, 2023

Ang paaralan ay maituturing nating pangalawang tahanan. Mahalaga na kilalanin natin ang mga iba’t-ibang bahagi nito gamit ang mga sumusunod na flashcards. Kabilang sa mga flashcards na ito ay ang mga sumusunod na bahagi: silid-aralan, silid-aklatan, klinika, kantina, tanggapan ng punong-guro, palaruan at palikuran. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with… Read More »

Iba’t-Ibang Uri ng Kasuotan

By | February 8, 2023

Mayroong iba’t-ibang uri ng kasuotan na ginagamit ayon sa panahon, okasyon, gawain o lugar na pupuntahan. Alamin kung ano-ano ang mga ito. Halimbawa ng Mga Kasuotan: 1. Pansimba 2. Pantulog 3. Pamasok sa Paaralan 4. Pambahay5. Panlaro6. Panloob7. Pantag-ulanAng mga sumusunod ay mag larawan o flashcards ng mga iba’t-ibang uri ng kasuotan.  Fun Teacher Files is a website that provides both learners… Read More »

Bumubuo sa Komunidad

By | November 3, 2022

Ano-ano ang mga bumubuo sa komunidad? Ang mga ito ay ang tahanan, paaralan, pook-libangan, palaruan, ospital, simbahan, istasyon ng pulis at barangay hall. Kilalanin ang mga ito gamit ang mga sumusunod na flashcards. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable… Read More »