Category Archives: Araling Panlipunan

Araling Panlipunan Pangarap Quiz

By | February 4, 2024

Ang pangarap ay nais mong gawin, matupad, o makamit sa iyong paglaki. Sagutin ang sumusunod na pagsusulit tungkol sa iyong pangarap. Panuto: Basahin at bilugan ang letra ng tamang sagot. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can… Read More »

Mga Pangunahing Pangangailangan ng Tao

By | September 10, 2023

Ano-ano ang mga Pangunahing Pangangailangan ng Tao?Ito ay mga bagay na ating kailangan upang mabuhay. Ang mga ito ay ang pagkain, kasuotan at tirahan. Ang pagkain ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay lakas sa ating katawan. Ang kasuotan o damit ay mahalaga dahil ito ay nagsisilbing proteksyon sa init at lamig. Ang tirahan ay mahalaga… Read More »

Mahahalagang Impormasyon Tungkol sa Sarili

By | September 2, 2023

Mahahalagang Impormasyon Tungkol sa Sarili. Ito ay mga impormasyong dapat mong malaman tungkol sa iyong sarili. Ang mga ito ay ay iyong pangalan, tirahan, edad at kaarawan. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable educational resources can help learners, parents… Read More »

Bahagi ng Paaralan

By | February 21, 2023

Ang paaralan ay maituturing nating pangalawang tahanan. Mahalaga na kilalanin natin ang mga iba’t-ibang bahagi nito gamit ang mga sumusunod na flashcards. Kabilang sa mga flashcards na ito ay ang mga sumusunod na bahagi: silid-aralan, silid-aklatan, klinika, kantina, tanggapan ng punong-guro, palaruan at palikuran. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with… Read More »

Iba’t-Ibang Uri ng Kasuotan

By | February 8, 2023

Mayroong iba’t-ibang uri ng kasuotan na ginagamit ayon sa panahon, okasyon, gawain o lugar na pupuntahan. Alamin kung ano-ano ang mga ito. Halimbawa ng Mga Kasuotan: 1. Pansimba 2. Pantulog 3. Pamasok sa Paaralan 4. Pambahay5. Panlaro6. Panloob7. Pantag-ulanAng mga sumusunod ay mag larawan o flashcards ng mga iba’t-ibang uri ng kasuotan.  Fun Teacher Files is a website that provides both learners… Read More »

Bumubuo sa Komunidad

By | November 3, 2022

Ano-ano ang mga bumubuo sa komunidad? Ang mga ito ay ang tahanan, paaralan, pook-libangan, palaruan, ospital, simbahan, istasyon ng pulis at barangay hall. Kilalanin ang mga ito gamit ang mga sumusunod na flashcards. Fun Teacher Files is a website that provides both learners and teachers with educational materials to improve literacy and numeracy. These FREE and downloadable… Read More »